Knut och Maria. Foto: Studio Svalan Knut och Maria
  Följ oss på Facebook

Hör oss på Youtube

Vill du veta mer?
Kontakta oss: amalia@telia.com

Pressbilder att ladda ner.

Knut & Maria
Länge leve vanligheten!

En föreställning om människor
Text och musik blandas på vanligt vis utan några som
helst ovanliga inslag.
Texter av Bengtåke Carlson.
Musik komponerad av Knut & Maria Johannessen.